جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
منشور اخلاقی
با یاری خداوند و با استعانت از خداوند قادر مطلق ما همکاران شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به منظور دستیابی هر چه بیشتر به اهداف شرکت، پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشیم:
 • همکاران شرکت به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي‌آيند. بنابراين از هر كوششی جهت آموزش و بهبود كيفی همکاران دريغ نمینمائیم.
 • به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي را رعايت می نماییم.
 • نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويی و متانت رفتار نموده و رعايت احترام، ادب و نزاكت را يكی از رموز بقاء شرکت خود تلقي ميكنيم.
 • فضای مراودت به گونه ای خواهد بود كه سهامداران، شرکت های تابعه و سایر اشخاص به مسئولان و كاركنان شرکت اطمينان كامل داشته باشند.
 • به صحبت ها و خواسته های سرپرستان و مدیران به دقت گوش داده و در پاسخگويی و ارائه مطلوب خدمات حداكثر تلاش صورت می گيرد.
 • انجام وظايف بصورت مؤثر همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات و برنامه ها و استانداردها و طبق نظر مدیریت و خارج از سلیقه شخصی صورت می گيرد.
 • از مظاهر فساد خودداری می شود و در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل وموقعيت شغلی، موضوع به مدیریت اطلاع داده می شود.
 • فعاليت ها بودجه بندی شده و براساس زمان پيشبينی شده انجام می گيرد و اهداف عالیه شرکت به طور صحيح درك می شود و اهداف فردی با آن همسويی دارد.
 • رازدار بوده و از افشاء اسناد و اطلاعات محرمانه خودداری می شود.
 • از پوشش مناسب با رعایت شئونات اسلامی استفاده می شود و از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال شرکت جلوگيری می شود.
 • در کردار، رفتار و گفتار خود صداقت داشته و از شایعه سازی، تهمت زدن، غیبت کردن و خبر چینی پرهیز می نماییم.
 • دريافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوی همكاران و سایرین را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقای خود و شركت استفاده مينماييم.
 • رعایت کامل اصول مندرج در منشور اخلاقی فوق را تعهد می نماییم.
 • ما کارکنان شرکت اعتقاد داریم که باید در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه در شرکت و جامعه پیشگام بوده و الگویی موفق از کار گروهی و مشارکت جمعی را در انجام وظایف مان، ارائه دهیم.
 • ما کارکنان شرکت اعتقاد داریم که باید در ارائه خدمات به سهامداران، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روش ها را انتخاب نموده و برای بهبود مستمر فرآیندهای ارائه خدمات، تلاش نماییم.
 • ما کارکنان شرکت اعتقاد داریم که رفع نیازهای سهامداران در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با متانت و خوشرویی، از اصلی ترین وظایف ما بوده و برای تحقق این هدف، نباید از هیچ تلاش فروگذار کنیم.
 • ما کارکنان شرکت اعتقاد داریم که کلیه اطلاعات سهامداران ، اطلاعات مالی شرکت ، اطلاعات مالی کسب شده توسط واحد سرمایه گذاری محرمانه بوده و امر حفظ و نگهداری آنان منطبق با مقررات و قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، هیچ گاه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.
 • ما کارکنان شرکت بر این باوریم که سازمان ها دولتی مانند سازمان امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و سازمان بورس اوراق بهادار، شرکای تجاری شرکت بوده و باید با ارائه خدمات مناسب و ارزش آفرینی برای آنها، تحکیم روابط و حصول منافع مشترک را، امکان پذیر سازیم.
 • ما کارکنان شرکت اعتقاد داریم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد.